Selfish Brat

Hindi mo ba naisip na naaapektuhan din ako? Hindi lang ikaw ang may buhay at reputasyon na babagsak kung may makakaalam na iba. Hindi lang ikaw ang gumawa, ang nasaktan. Isipin mo rin naman ang iba.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s